Kurumsal

Kurumsal


Türkiye’de ve dünyada  bu alandaki hizmetlerin gelişimini sürekli olarak izleyip, uluslararası kabul görmüş standartları, yöntem ve uygulamaları ülkemize getirmeyi, hizmet sunumunda yeni iş modelleri geliştirmeyi ve her zaman farklılık yaratacak yeniliklerle öncü ve örnek olmayı hedefliyoruz. 
 
Bu hedefimizi gerçekleştirmek için, eğitim, araştırma ve geliştirme çalışmalarımızı sistemli, sürekli ve organize bir yapıda yürütmek üzere  medikal  alanında akademik bir kurum oluşturacağız. 
 
Bilgi, deneyim ve olanaklarımızla, topluma daha iyi hizmet sunulmasını amaçlayan politikaların ve sistemlerin oluşturulması sürecinde herzaman ülkemizin hizmetinde olmaya devam edeceğiz.
Ekra Bims | Bims | Nevşehir Bims | Bims Fiyatları | Bims Çeşitleri ©2015 Tüm Hakları Saklıdır.