Ekra Bims Blok Özellikleri

Ekra Bims Blok Özellikleri

SAĞLIKLI MEKANLAR OLUŞTURUR

Doğal olmayan yapı malzemelerinde kullanılan kimyevi maddelerin, yer altı manyetizmanın yayımladığı elektromanyetik dalgaların, güneş ve diğer kaynaklardan gelen ultraviyole ve radyasyonik zararlı ışınımlann insan sağlığını olumsuz etkilemesini ve bazı hastalıklara yol açmasını engellemenin bir yolu da yaşadığımız mekanların inşaasında bims (ponza) kullanmaktır. İşte bu yüzdendir ki Ekra Bims bimsblokları yaşanabilecek doğal ve sağlıklı mekanlar oluşturur. 

YÜKSEK ISI YALITIMI SAĞLAR

Üretim teknolojisinin beraberinde hammadde olarak kullanılan bimsin; doğal, hafif ve gözenekli yapıya sahip olması nedeni ile ısı depo etme yeteneğinin mükemmel oluşu, kış aylarında ısıtmanın durması halinde çabuk soğumaya, yaz aylarında ise güneş etkisi altındaki yapı bileşenlerinin çevrelediği mekanlarda sıcaklıkların aşırı yüklenmesini önlediğinden Ekra Bims bimsblokları yüksek ısı yalıtımı sağlar.

YANGINA DAYANIM SAĞLAR

Yapı Malzemelerinin bazıları bünyesinde bulunan kristal su nedeniyle yangına karşı dayanıksız olmaktadır. Bims agregaları ve üretiminde de ilave olarak herhangi bir organik madde kullanılmadığından yanmaz ve duman oluşturmaz. Ekra Bims bimsblokları bims hammaddesinden imal edildiğinden yüksek sıcaklıklara karşı mükemmel dayanım sağlarve yangına karşı en dayanıklı yapı elemanıdır. 

SES YALITIMI SAĞLAR

Bimsten mamül yapı elemanları homojen dağılmış eşsiz boşluklu yapısı, hafifliği, kristal suyu içermemesi gibi özellikleri ile kalıcı ses izolasyonuna sahip yapı malzemeleridir. Bu nedenle Ekra Bims bimsblokları ile örülen duvarlar yüksek frekansa maruz mekanlarda bile sessiz bir ortam oluşturmaktadır 

SAĞLAMDIR ( DEPREME DAYANIKLIDIR )

Doğal bims agregası ile teknolojik olarak üretilen Ekra Bims bimsblokları diğer yapı elemanlarına göre daha mukavemetli olup, (Karakteristik basınç mukavemeti ort. 1,9 N/mm2 dir) yüksek elastikiyet modülü sayesinde depreme son derece dayanıklıdır. Betona göre 6 kat daha elastik olduğu için deprem şoklarını, kırılma ve çatlamaya uğramadan daha kolay soğurabilir ve deprem dayanımı sağlar.

ÇEVRE DOSTUDUR

Ekra Bims bimsbloklarının imalinde son derece düşük bir enerji kullanımı ihtiyacı söz konusudur. Üretiminde herhangi bir kimyasal veya biyolojik malzeme ve teknik kesinlikle kullanılmamaktadır. Herhangi bir atık söz konusu değildir. Ayrıca üretim esnasında işçi sağlığı açısından herhangi bir tehlike kesinlikle bulunmadığından; Ekra Bims bimsblokları çevre dostudur.

EKONOMİKTİR

İnşaatların diğer yapı elemanlarıyla yapılan duvarlarında kaba ve ince sıvaya ihtiyaç duyulurken, Ekra Bims bimsblokları ile yapılan duvarlar tek kat sıva çözümünü getirdiği için ekonomiktir. Ürünlerin düzgün yüzeyli olmaları dış sıvalarda daha az sıva kullanılması, iç duvarlarda direkt olarak alçı sıva uygulaması yapılması, uygulamada daha az zaiyat vermesi, hızlı duvar imali, örgü harçlarının daha az sarf olması gibi etkenlerden dolayı ekonomiktir.

HAFİFTİR

Duvar örgülerinde yapı elemanı olarak kullanılan elemanların birim ağırlıklarının düşük olması, inşa edilen binanın ölü yük değerinin düşürülmesinde çok önemli bir etkendir. Bitmiş ve boyaya hazır hale gelmiş olan Ekra Bims bimsbloklar ile yapılan duvarların tuğla ile yapılmış olan duvarlara kıyasla %7-34 arasında daha hafiftir. Bu da binanın statiği açısından önemli bir hafifliktir.

- Tam lsı ve Ses Yalıtımı
- Kolay ve Ince Sıva Uygulanır
- Sağlam ve Dayanıklıdır
- Ekonomik
- Ortam Nemini Dengeler
- Tesisat Döşemesi Kolay
- Çevre Dost 
- Hafif 
- Yangına Dayamklıdır 
- Depremde Güvenli
- Direkt Fayans Kaplanabilir
- Yüksek Kapasitede Yerli Üretim
- Doğal Malzeme 
- Özel İşçilik Gerektirmez

Ekra Bims | Bims | Nevşehir Bims | Bims Fiyatları | Bims Çeşitleri ©2015 Tüm Hakları Saklıdır.